ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η GAGDPR σας προσφέρει υψηλού επιπέδου ολοκληρωμένες και εξατομικευμένες λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες της επιχείρησης σας, οι οποίες περιλαμβάνουν υπηρεσίες προστασίας της ιδιωτικότητας και συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του GDPR.ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 2016/679 (GDPR)

Με βάση την επιτυχημένη σύμπραξη τριών τομέων που εκπροσωπούνται από εξειδικευμένους επαγγελματίες του κάθε είδους (Νομικό, Επιχειρηματικό και ΙΤ), η υλοποίηση του έργου συμμόρφωσης με τον  GAGDPR βάσει συγκεκριμένου σχεδίου δράσης, το οποίο σχεδιάζεται μοναδικά για κάθε επιχείρηση,  θα γίνει με την απαραίτητη καθοδήγηση από την ομάδα μας, αποτελεσματικά και με ασφάλεια.

Η προσέγγισή μας συνίσταται, κυρίως, από τρία στάδια:

 1. Εμπεριστατωμένη χαρτογράφηση της τρέχουσας επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων
 2. Ανάλυση Αποκλίσεων
 3. Σχέδιο δράσης και Υλοποίηση έργου συμμόρφωσης 

Παρέχουμε εμπεριστατωμένες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες συμμόρφωσης σε σχέση με τον GDPR, εφαρμόζοντας τα απαραίτητα και κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, όπως προβλέπεται από τον GDPR η εφαρμογή των οποίων είναι απαραίτητη για τη μείωση του κινδύνου που ελλοχεύει για την επιχείρησή σας από τη μη συμμόρφωση.

Η συμμόρφωση με τον  GDPR πρέπει να επιτυγχάνεται για κάθε επιχείρηση ανά τμήμα και τομέα δραστηριοτήτων με την απαραίτητη βοήθεια και ανάμιξη του τμήματος HR για το χτίσιμο μίας κουλτούρας προστασίας προσωπικών δεδομένων φυσικών προσώπων: το τμήμα HR πρέπει να επαγρυπνά για οποιαδήποτε επιπλοκή που αφορά τις δραστηριότητες του.

Τι καλείται να πραγματοποιήσει η GAGDPR; 

 • Να ηγείται της καθοδήγησης της όλης διαδικασίας
 • Να συνεργάζεται με τα κατάλληλα πρόσωπα της επιχείρησης
 • Να συλλέγει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που απαιτούνται ώστε να εκπονηθεί μία εις βάθος ανάλυση αποκλίσεων
 • Να αποτελεί το επίκεντρο για ολόκληρο το έργο συμμόρφωσης με τον GDPR
 • Να εκπονεί Πολιτικές και Διαδικασίες για την επιχείρηση
 • Να καταστρώνει «Σχέδιο Ασφαλείας» και «Σχέδιο Ανάκτησης έπειτα από καταστροφή»

Τι επιτυγχάνουμε;  

 • Αυξάνουμε την ετοιμότητα και την επαγρύπνηση της επιχείρησής σας έναντι κάθε πιθανότητας ανεπιθύμητου συμβάντος διαρροής, καταστροφής ή απώλειας προσωπικών δεδομένων.
 • Αναλαμβάνουμε τη διεξαγωγή της Εκτίμησης Αντικτύπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων («ΕΑΠΔ» ή «DPIA»), σύμφωνα με το Άρθρο 35 του GDPR.
 • Διεξάγουμε Εκτίμηση Κινδύνου και εφαρμόζουμε μεθόδους βελτίωσης της προστασίας και ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων σε συνάρτηση με τα διεθνή πρότυπα.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (
DPO)

 • Ενημερώνουμε και συμβουλεύουμε τον πελάτη μας, είτε είναι Υπεύθυνος Επεξεργασίας (Data controller) είτε είναι Εκτελών την Επεξεργασία (Data Processor) προσωπικών δεδομένων, καθώς επίσης και τους εργαζομένους οι οποίοι αναλαμβάνουν  την επεξεργασία, σχετικά με τις υποχρεώσεις τους έναντι του GDPR, αλλά και άλλων εθνικών ή κοινοτικών διατάξεων.
 • Παρακολουθούμε τη συμμόρφωση με τον GDPR, πάντα σε εναρμόνιση με άλλες νομοθετικές σχετικές διατάξεις, εάν υπάρχουν, και σε σχέση με τις Πολιτικές που τηρεί η επιχείρηση για τα προσωπικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων και μέτρων όπως ανάθεση υποχρεώσεων σε συγκεκριμένα πρόσωπα, ανάδειξη του ζητήματος της επαγρύπνησης  σχετικά με το θέμα και της ενημέρωσης και διαρκούς εκπαίδευσης του προσωπικού που εμπλέκεται στις διαδικασίες που απαιτούν επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, καθώς και των σχετικών επιθεωρήσεων.
 • Παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες, όταν ζητηθούν από τον πελάτη, σε σχέση με την Εκτίμηση Αντικτύπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων («ΕΑΠΠΔ» ή «DPIA»), σύμφωνα με το Άρθρο 35.
 • Συνεργαζόμαστε με την Εποπτική Αρχή (ΑΠΔΠΧ).
 • Λειτουργούμε ως συνδετικός κρίκος μεταξύ της Εποπτικής Αρχής και του πελάτη μας, ιδίως σε θέματα για τα οποία απαιτείται προηγούμενη διαβούλευση με την Εποπτική Αρχή, όπως προβλέπεται στο Άρθρο 36  και αφορά Εκτίμηση Αντικτύπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, αλλά και σε κάθε άλλη περίπτωση όπου είναι χρήσιμο.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ 
GDPR

Το σύστημα εκπαίδευσης το οποίο εφαρμόζουμε έχει δύο άξονες: 
 • Εκπαίδευση προσωπικού επιχείρησης – πελάτη μας στις εγκαταστάσεις του.
 • Ακαδημαϊκή διδασκαλία του GDPR κατ’ άρθρο, με σκοπό την προετοιμασία των εκπαιδευομένων για εξετάσεις Executive DPO, GDPR Expert, CIPP/E, CIPP/M, σε ελληνικούς και διεθνείς φορείς.
 • Σας βοηθάμε να λάβετε τις σωστές αποφάσεις με την καθοδήγηση και εκπαίδευση του προσωπικού για την εφαρμογή των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την προστασία της επιχείρησης σας. Σας ενημερώνουμε διαρκώς για όποια αλλαγή είναι απαραίτητη στην επιχείρηση σας και για κάθε καινοτόμο μεθοδολογία, αλλά και νέα νομοθεσία έτσι ώστε να αποφύγετε την έκθεση σε πρόστιμα και αποζημιώσεις βάσει του GDPR.
 • Διεξάγουμε εκπαιδευτικά σεμινάρια, διαλέξεις, ημερίδες, σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς οργανισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Έως σήμερα, οι εκπαιδευτές μας (νομικοί, σύμβουλοι επιχειρήσεων, σύμβουλοι πληροφορικής) έχουν επιτύχει να δημιουργήσουν εξαίρετους επαγγελματίες στην προστασία προσωπικών δεδομένων και στη γνώση του GDPR.

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι έχουμε εκπαιδεύσει το μεγαλύτερο ποσοστό των Υπεύθυνων Προστασίας (DPOs) στην Ελλάδα.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Σε συνεργασία με κορυφαίους και καταξιωμένους εξωτερικούς επαγγελματίες, η GAGDPR προσφέρει σε επιχειρήσεις, ένα ευρύ φάσμα συμβουλευτικών υπηρεσιών με επίκεντρο τις μικρομεσαίες εταιρείες. Οι επιλεγμένοι σύμβουλοι επιχειρήσεων της GAGDPR ενεργούν ως αξιόπιστοι και αφοσιωμένοι συνεργάτες, έτοιμοι να ανταποκριθούν σε κάθε απαίτηση, να σχεδιάσουν, να παράσχουν και να εφαρμόσουν τις καλύτερες λύσεις, τόσο σε καθημερινά ζητήματα επιχειρήσεων όσο και σε πιο στρατηγικά θέματα.Ως εκ τούτου, οι πελάτες μπορούν να επωφεληθούν από μια ολιστική προσέγγιση η οποία περιλαμβάνει την παροχή, εκτός από υπηρεσίες προστασίας προσωπικών δεδομένων, νομικών υπηρεσιών, φοροτεχνικής υποστήριξης και επιχειρηματικής συμβουλευτικής μέσω εξειδικευμένων τρίτων παρόχων υπηρεσιών-συμβούλων.


Οι συνεργάτες της GAGDPR είναι αφοσιωμένοι στην άμεση εξυπηρέτηση των πελατών και έτοιμοι να εργαστούν μαζί τους στους ακόλουθους τομείς:

 • Επιχειρηματικός σχεδιασμός και χρηματοοικονομική στρατηγική
 • Αναδιάρθρωση εταιρειών και χρέους
 • Διαχείριση κινδύνων
 • Φορολογική και νομική υποστήριξη
 • Υποστήριξη «τυποποιημένων συμβάσεων»


Ο στόχος είναι η παροχή υψηλού επιπέδου ολοκληρωμένων υπηρεσιών, εξατομικευμένων και προσαρμοσμένων αποκλειστικά στις επιχειρηματικές ανάγκες τους κάθε πελάτη.


ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Υποστήριξη εταιρειών για την επίτευξη των στρατηγικών τους στόχων:

 • Διαμόρφωση αποτελεσματικών επιχειρηματικών στρατηγικών (Επιχειρηματικός σχεδιασμός & μοντελοποίηση, Εταιρική αποτίμηση)
 • Εκπόνηση επενδυτικών και χρηματοοικονομικών στρατηγικών
 • Αξιολόγηση ή/και χρηματοδότηση έργων/σχεδίων
 • Σχεδίαση και εφαρμογή διαδικασιών εταιρικής διακυβέρνησης και συμμόρφωσης
 • Διαδικασίες συμμετοχής σε προγράμματα χρηματοδότησης της ΕΕ ή άλλων συν-χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων 


ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΧΡΕΟΥΣ

Εφαρμογή βήμα-βήμα προγραμμάτων μετασχηματισμού των επιχειρήσεων:

 • Παροχή συμβουλών σχετικά με συγχωνεύσεις-απορροφήσεις & εξαγορές (Μ&Α), διάσπαση εταιρίας ή/και διαχωρισμό θυγατρικών («spin-offs»), αποεπενδύσεις, αντλήσεις κεφαλαίων και οποιονδήποτε άλλων εταιρικών σχεδίων
 • Σχεδιασμός και παροχή βοήθειας σε σχέδια εταιρικής ανασυγκρότησης και αναδιάταξης
 • Βελτιστοποίηση των πηγών χρηματοδότησης
 • Αναδιάρθρωση χρεών και δανείων  
 • Σχεδίαση και εκτέλεση ανασύστασης - Διαχείριση αλλαγών 


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Ενεργή καθοδήγηση πελατών στην:

 • Δημιουργία επίσημων και συνεπών διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων ή / και επανεξέταση της διαδικασίας διαχείρισης, προσέγγισης και εποπτείας κινδύνου
 • Οριοθέτηση δηλώσεων διάθεσης ανάληψης κινδύνου και εκπόνηση αξιολογήσεων και αντιμετώπισης κινδύνου
 • Επανεξέταση της διακυβέρνησης κινδύνων και επανασχεδιασμός της στρατηγικής συμμόρφωσης και λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου  
 • Επικύρωση μοντέλων αξιολόγησης και μέτρησης κινδύνου


ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Η GAGDPR προσφέρει βέλτιστες νομικές και φορολογικές υπηρεσίες.

 • Νομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες
  • Υπηρεσίες σχετικές με το εμπορικό δίκαιο
  • Διαδικασίες εγγραφής και δημοσιότητας όλων των νομικών προσώπων
  • Προετοιμασία εγγράφων σχετικών με κάθε εταιρική πράξη
  • Συμφωνίες εμπιστευτικότητας
  • Σύνταξη και υποστήριξη συμβάσεων 
   χρηματοδοτικής μίσθωσης, δικαιοχρησίας και πρακτόρευσης απαιτήσεων
  • Δίκαιο ηλεκτρονικού εμπορίου (Ηλεκτρονικά καταστήματα, υπηρεσίες σχετιζόμενες με θέματα κυβερνοχώρου, δικαιώματα και υποχρεώσεις μετόχων)
  • Διοικητικό και φορολογικό Δίκαιο
  • Φορολογικές διαφορές - δικαστήρια
  • Συμβούλιο της Επικρατείας (Περιβαλλοντικό Δίκαιο, Δημόσιες Συμβάσεις)
 
 • Φορολογικές συμβουλευτικές υπηρεσίες 
  • Συμβουλές για φορολογικά ζητήματα
  • Προσαρμοσμένος φορολογικός σχεδιασμός και στρατηγική
  • Κανονιστική Συμμόρφωση (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα)
  • Συμβουλές για εταιρικά και εμπορικά θέματα
  • Σύσταση Εταιρειών
  • Προετοιμασία και νομική εξέταση συμβάσεων
  • Εταιρική δομή / επιλογή εταιρικού νομικού τύπου


ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ «ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ»

Σχεδιασμός και διαπραγμάτευση «τυποποιημένων» συμφωνιών για τη υποστήριξη των δραστηριοτήτων μικρών και μεσαίων φαρμακευτικών εταιρειών, εταιρειών τεχνολογίας και εταιρειών τροφίμων και ποτών που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ. Η GAGDPR προσφέρει αποτελεσματικές υπηρεσίες διαχείρισης συμβάσεων μέσω της δημιουργίας νέων «πρότυπων» συμβάσεων και την νομική αξιολόγηση και αναθεώρηση των εξειδικευμένων συμβάσεων που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένο κλάδο δραστηριότητας (πχ φαρμακευτικές εταιρείες και εταιρείες βιοτεχνολογίας). Επιπλέον, η έμπειρη ομάδα μας χειρίζεται τη διαπραγμάτευση των συμβάσεων/συμφωνιών με τις αντισυμβαλλόμενες εταιρείες για λογαριασμό του πελάτη. Η προσέγγισή μας επικεντρώνεται στην απλοποίηση των καθημερινών εταιρικών εργασιών, εξασφαλίζοντας μια ροή συμβολαίων που ικανοποιεί τις ακόλουθες κρίσιμες επιχειρηματικές απαιτήσεις:

 • Επιτάχυνση του κύκλου των συμβάσεων και αποτελεσματική διαχείριση των συμβάσεων σε διάφορα γραφεία θυγατρικών εταιρειών, ζώνες ώρας ή γλώσσες
 • Αποτελεσματικός και εμβριθής νομικός έλεγχος των κρίσιμων νομικών όρων από έμπειρους επαγγελματίες
 • Διαπραγμάτευση με τους αντισυμβαλλομένους
 • Ελάχιστη αλληλεπίδραση με τους εργαζόμενους των πελατών
 • Επιτυχής ενσωμάτωση της υπηρεσίας σύνταξης και αξιολόγησης συμβάσεων στη διαδικασία Quote-to-Cash (QTC) με την παρακολούθηση της συμμόρφωσης σε κάθε στάδιο
 • Δημιουργία νομικών εγχειριδίων και παράδοση υλικού νομικής κατάρτισης

 

GAGDPR

Λεωφόρος Δημοκρατίας 4 - 6
Νέο Ψυχικό - Αττική
ΤΚ 15451

Τηλ. 210 6747361
Fax. 210 6747347
[email protected]

   

Επικοινωνήστε μαζί μας

Δεσμευόμαστε να βρούμε τη κατάλληλη λύση για εσάς.

Συμπληρώστε τη πιο κάτω φόρμα επικοινωνίας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο.

captcha


Για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας, παρακαλώ ενημερωθείτε από την πολιτική απορρήτου
της εταιρείας μας, σύμφωνα με τον Κανονισμό 2016/679 ΕΕ, όπως παρατίθεται στην Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας είναι απαραίτητη, ώστε να σας απαντήσουμε στο αίτημα επικοινωνίας σας,
μέσω e mail, και σας διαβεβαιώνουμε ότι δε θα χρησιμιοποιηθούν για κανέναν άλλο σκοπό. Πριν προχωρήσετε θα πρέπει
να ενημερωθείτε για τα δικαιώματά σας, καθώς και κάθε μέτρο προστασίας των προσωπικών δεδομένων σας, εδώ.