Ο Ευκλείδης Αντωνιάδης είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου της Northumbria, Newcastle UK, όπου σπούδασε Τεχνολογία των Πληροφοριακών Συστημάτων Επιχειρήσεων.
 
Έχοντας εργαστεί σε πολλές πολυεθνικές και άλλες υψηλού προφίλ εταιρείες, έχει αποκτήσει εκτεταμένη εμπειρία στους τομείς της ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων και της παροχής εκπαίδευσης σε θέματα Ασφάλειας Πληροφοριών και Προστασίας έναντι Διαρροών Δεδομένων (DLP).
 
Επιπλέον, ο Ευκλείδης έχει αποκτήσει εμβριθή γνώση του Γενικού Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 (GDPR), έχοντας συμμετάσχει σε πολυάριθμα έργα συμμόρφωσης με το GDPR τα τελευταία δύο χρόνια. Οι καινοτόμες ιδέες του σχετικά με θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων και ιδιωτικής ζωής οδήγησαν στην ανάπτυξη μιας εφαρμογής συμμόρφωσης για τις κάμερες κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV Compliance Software), που αποτελεί σε παγκόσμιο επίπεδο πρωτοποριακό εργαλείο για τη συμμόρφωση με το GDPR.
 
Τέλος, είναι υπεύθυνος εκπαίδευσης GDPR στο πρόγραμμα πιστοποίησης DPO του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, διδάσκοντας βέλτιστες πρακτικές και εφαρμογή των καταλληλότερων τεχνικών μέτρων βάσει των διατάξεων του GDPR.