Ο Γιώργος Καρράς είναι κάτοχος πτυχίου στα Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο της Ουαλίας, Ηνωμένο Βασίλειο. Έχει 10ετή εμπειρία στον τομέα της Πληροφορικής, έχοντας εργαστεί σε διάφορες εταιρείες στον τομέα υγείας στην Ελλάδα. Ειδικότερα, έχει αναλάβει ρόλο Διευθυντή Πληροφορικής στις εταιρείες παροχής υπηρεσιών υγείας (προμηθευτές υγειονομικού υλικού) και ιδιωτικές κλινικές. Στο πλαίσιο συνεργασίας του με την εταιρεία GAGDPR, αξιοποιεί και παρέχει την πολύτιμη εμπειρία που έχει αποκομίσει μέσω της συνεργασίας του με οργανισμούς υγειονομικής περίθαλψης υψηλού κύρους, στην υλοποίηση έργων συμμόρφωσης με το GDPR. Συγκεκριμένα είναι επιφορτισμένος με την διευθέτηση θεμάτων που άπτονται της Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων (LAN, VLAN, Firewall, Servers, Active Directory, Domain Controller, Call Center).