Η Σοφία Καλλιαντέρη είναι εξειδικευμένη δικηγόρος και νομικός σύμβουλος με εμπειρία στον τομέα του εταιρικού και φαρμακευτικού δικαίου, του δικαίου προστασίας προσωπικών δεδομένων και των συμβάσεων, καθώς και του διεθνούς εμπορίου. Είναι απόφοιτος του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών (Ελλάδα) και κάτοχος μεταπτυχιακού (LL.M.) στο δίκαιο της υγείας, των τροφίμων και του περιβάλλοντος από το Πανεπιστήμιο της Σορβόννης (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne). Μετά το πέρας των σπουδών της, εργάστηκε στο αντικείμενο των σπουδών της σε θέσεις τόσο του ιδιωτικού τομέα όσο και σε διεθνείς οργανισμούς στη Γαλλία και την Ελβετία, όπως η Γαλλική Ρυθμιστική Αρχή Φαρμάκων και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου.

Η Σοφία διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία, την οποία έχει αποκτήσει παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες σε φαρμακευτικές εταιρείες σε ζητήματα συμβάσεων, κανονιστικής συμμόρφωσης (συμπεριλαμβανομένων των συμβατικών απαιτήσεων και τη συμμόρφωση με τους νόμους περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και κανονιστικών ρυθμίσεων), διαχείριση πληροφοριών και επιχορηγήσεων, ρυθμίσεις εμπορίας και προώθησης φαρμακευτικών προϊόντων. Έχει συνεργαστεί με πολυεθνικές φαρμακευτικές εταιρείες , εταιρείες τροφίμων και ποτών και εταιρείες ανάπτυξης λογισμικού, συντάσσοντας νομικές γνωμοδοτήσεις για διάφορες επιχειρηματικές δραστηριότητες και σχεδιάζοντας αποτελεσματικά μοντέλα εταιρικής διακυβέρνησης για την προστασία κρίσιμων επιχειρηματικών συμφερόντων.

Επιπλέον, η Σόφια έχει συνεργαστεί εκτενώς με ομάδες που επικεντρώνονται στην ανάπτυξη προγραμμάτων εταιρικής συμμόρφωσης για τον φαρμακευτικό τομέα, για εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε διάφορες δικαιοδοσίες. 

Το 2016 προσχώρησε στην PRIVINTELLIGENT Sagl, μια εταιρεία παροχής υπηρεσιών συμμόρφωσης με τον Γενικό Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 (GDPR) και υπηρεσίες DPO, με έδρα το Λουγκάνο της Ελβετίας, όπου συμμετείχε σε έργα συμμόρφωσης με το GDPR για πολυεθνικές φαρμακευτικές εταιρείες υψηλού προφίλ στην Ευρώπη. Συγκεκριμένα, συμμετείχε ως project manager σε διάφορα έργα συμμόρφωσης με το GDPR σε ευρύ φάσμα τομέων στην Ευρώπη.

Σήμερα, είναι μέλος της κεντρικής ομάδας του GAGDPR με κύριο άξονα εξειδίκευσης τον τομέα των φαρμακευτικών προϊόντων και των τροφίμων και ποτών.

Η βαθιά  γνώση που διαθέτει τόσο του νομικού όσο και του επιχειρηματικού φάσματος, αντιπροσωπεύει την ολιστική προσέγγιση του GAGDPR για την υλοποίηση των έργων που ανατίθενται στην εταιρεία μας.